Meteen naar de inhoud

Bestuur en commissieleden:

Voor aanvragen optredens graag contact opnemen met:
Bé Moes, tel.0655134714  bemoes1@outlook.com

Tieme Wachtmeester

Voorzitter


Roelof Prins

secretaris tel. 06-22774590

Arend Otten

Penningmeester
Tel. 0528-273981

Bé Moes

2e secretaris / Webmaster

tel: 06-55134714

Bareld Bork lid

Jaap Scholing

2e voorzitter

Dirigent:
Frank Kaman.   Tel. 0523-265940 www.frankkaman.nl

Organist:
Herman Boerman

Pianist:
Henry Huisjes.   Tel. 0528-273429 www.henryhuisjes.nl

Webmaster: Bé Moes
bemoes1@outlook.com

Aktiviteiten commissie:
Sake Tichelaar. Tel. 342929    

Jans Veuger            
Harjan Zomer Tel. 0631552833  
Roelof Jan Schonewille Tel. 361740
Willem Eppinga Tel. 373179

PR. Jan van der Wenden

Muziekarchivarissen:
Rudy Kreeft Tel. 0528-361530
Jan Sieben Tel. 0528-343522

Muziek commissie:
Frank Kaman (adviseur)
Jan Sieben
Rudy Kreeft
Bertus Strijker
Reijer Krikken